Mesečarenje (somnabulizam) predstavlja poremećaj sna kod kojeg osoba ustaje, šeta ili obavlja aktivnosti koje inače radi kada je budna....