Keto (ketogena) dijeta je dijeta koja sadrži mnogo masti sa malim udelom ugljenih hidrata....