Sećate se ranijih brakova, bakova naših baka i deka koji su sklapani pre njihove 20 godine života?...